Double charm tetraquark and other exotics

Europe/Paris
IP2I, Lyon

IP2I, Lyon

Participants
 • Ahmad Jafar Arifi
 • Alexandr Pimikov
 • Alfredo Valcarce
 • Angelo Esposito
 • Antonio Uras
 • Bing-Song Zou
 • Bo Wang
 • Changzheng Yuan
 • Chao Han
 • Chen-Yu Wang
 • Chengping Shen
 • Chris Quigg
 • Claude Pira
 • Cong-Feng Qiao
 • Defu Hou
 • Denny Sombillo
 • Dmitri Melikhov
 • Dong Liu
 • Eliecer Hernandez
 • Eric Swanson
 • Eulogio Oset Baguena
 • Feng-Kun Guo
 • Fu-Sheng Yu
 • Gastao Krein
 • George Zweig
 • Gian Michele Innocenti
 • Giancarlo Rossi
 • GuangJuan Wang
 • Hai Qing Zhou
 • Hongxia Huang
 • Hua-Xing Chen
 • Jaume Tarrus
 • Javier Vijande
 • Jean-Marc Richard
 • Jia-Jun Wu
 • Jialun Ping
 • Jian-Rong Zhang
 • Jiaxing Zhao
 • Jing Wu
 • Joan Soto
 • Ju-Jun Xie
 • Jun Jiang
 • Junfeng Sun
 • K. Utku Can
 • Kim Maltman
 • Korneliy Todyshev
 • Li-Sheng Geng
 • Lu Meng
 • Luciano Maiani
 • Makoto Oka
 • Mantile Leslie Lekala
 • maojun Yan
 • Marina Nielsen
 • Miguel Albaladejo
 • Mireia Simeó Vinaixa
 • Mitja Rosina
 • Muhammad Asghar
 • Muhammad Naeem Anwar
 • Muzaffar Irshad
 • Ning Li
 • nora brambilla
 • Oleg Teryaev
 • Padmanath Madanagopalan
 • Parada Tobel Paraduan HUTAURUK
 • Pedro Bicudo
 • Pengyu Niu
 • Percy Cáceres
 • Peter Braun-Munzinger
 • Pierre Taxil
 • Qi Meng
 • Qian Wang
 • Qin Qin
 • Ren-Hua Wu
 • Robert Jaffe
 • Rui Chen
 • Ruilin Zhu
 • Ryan Mitchell
 • Sasa Prelovsek
 • Shi-Lin ZHU
 • SHI-YUAN Li
 • Shung-Ichi Ando
 • Sonia Kabana
 • Stanley Brodsky
 • Takuma Nishibuchi
 • Tetsuo Hyodo
 • Wei Chen
 • Wenbiao Yan
 • Wolfgang Lucha
 • Xiao-Rui Lyu
 • Xiaojun Yao
 • Xiaoping Qin
 • Xin-Zhen Weng
 • Xingbo Zhao
 • Xiu-Lei Ren
 • Yan-Rui Liu
 • Yasuhiro Yamaguchi
 • yin cheng
 • Zein-Eddine Meziani
 • Zi-Yang Lin
 • Monday, November 22
  • 1
   Welcome and Introduction Amphi Lederer (Lyon)

   Amphi Lederer

   Lyon

   Speakers: Anne Ealet (CNRS) , Jean-Claude Plenet (Université de Lyon)
  • 2
   From GIM to Tcc, a brief history of charm
   Speaker: Luciano Maiani
  • 3
   LHCb results and perspectives
   Speaker: Yanxi Zhang
  • 4
   Constituent model
   Speaker: Javier Vijiande
  • 5
   Belle II results and perspectives
   Speaker: Chengping Shen
  • 6
   Tcc: structure, decay, and production
   Speaker: Makoto Oka
  • 7
   Tetraquarks and hother exotics, a brief history
   Speaker: Robert L. Jaffe
  • 8
   String picture of exotic hadrons
   Speaker: Gian Carlo Rossi
  • 9
   Belle III results and perspectives
   Speaker: Ryan Mitchell
  • 10
   ALICE and hadron physics
   Speaker: Peter Braun-Muntzinger
  • 11
   Heavy exotics in the Born-Oppenheimer picture
   Speaker: Eric Braaten
  • 12
   Tetraquark: successes, challenges and new avenues
   Speaker: Angelo Esposito
  • 13
   Exotics in QCD with sum rules
   Speaker: Marina Nielsen
  • 14
   Light-Front holography
   Speaker: Stan Brodsky
  • 15
   Discussion
 • Tuesday, November 23
  • 16
   Hadronic molecules with charm
   Speaker: Bing Song Zou
  • 17
   Weak decays of heavy flavors
   Speaker: Ahmed Ali
  • 18
   Lifetime and main decay modes of Tbb
   Speaker: Eliecer Hernandez
  • 19
   Lattice QCD and tetraquarks
   Speaker: Pedro Bicudo
  • 20
   Hadron-hadron interaction from heavy-ion results
   Speaker: Tesuo Hyodo
  • 21
   QCD and exotic hadrons
   Speaker: Nora Brambilla
  • 22
   (Anticipated) summary talk
   Speaker: Shi-Lin Zhu
  • 23
   On Gabriel Karl
   Speakers: Kim Maltman, et al.
  • 24
   Stability of tetraquarks, lessons from atomic physics
   Speaker: Jean-Marc Richard
  • 25
   Results from lattice QCD
   Speaker: Kim Maltman
  • 26
   Heavy quark symmetry
   Speaker: Chris Quigg
  • 27
   Discussion