Towards an Active Target at SPES

Jan 17, 2018, 11:35 AM
25m
Aula Magna, Facultad de Física (Santiago de Compostela)

Aula Magna, Facultad de Física

Santiago de Compostela

Facultade de Física. Campus Vida s/n | E-15782, Santiago de Compostela | Galicia, Spain

Speaker

Tommaso Marchi (INFN Laboratori Nazionali di Legnaro - Università di Padova)

Presentation materials