Programme

Organization of the plenary sessions:  

Organization of the parallel sessions:

 • Physics coordinators
  • Higgs and electroweak: 
  • BSM: 
  • Flavor: 
  • QCD: 
 • Detector R&D coordinators
  • Calorimetry: 
  • Trigger DAQ:      
  • Muon detector:        
  • Vertex detectors: 
  • Trackers: 
 • Accelerator R&D coordinator: 
 • Tools and Performance Coordinators