Events overview

7 Jun 2021 – 13 Jun 2021
Mon 7 Jun Tue 8 Jun Wed 9 Jun Thu 10 Jun Fri 11 Jun
08:30 réunion de direction IPhU ZOOM et Sormiou (Videoconf)

ZOOM et Sormiou

Videoconf

13:15 Auditions candidats PhD005 - Dark matter Zoom

Zoom

13:15 Auditions candidats PhD006 - Cosmology Zoom

Zoom

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/99448111333?pwd=WVRJZVdYQVYzT3FkUHViNVErcmRkUT09